Kazan ve Parçaları için Servis/Rehabilitasyon

Tek Bir Kaynaktan Güçlü Hizmet

Uzmanlarımız size tek bir kaynaktan münferit çözümler sunarak siparişlerin güvenilir, etkin ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ele alındığını emniyete almaktadır.

Farklı türdeki termik santaller ve hangi hacimde olursa olsun bütün fosil yakıtlar, biyoyakıt, atıktan türetilmiş ve alternatif yakıtlar konusunda uzmanız.

 • Yeni buhar jeneratörlerinin ve bileşenlerinin üretimi
 • Konsept, temel ve detaylı mühendislik / proje planlama
 • Bileşenlerin alımı, üretimi ve temin edilmesi
 • Durdurma sürecinin planlanması
 • Demontaj ve yeniden montaj
 • Tesisat görünteleme / Sahanın teftişi / Saha yönetimi
 • Tesisat
 • Süreci hızlandırma
 • Kalite güvencesi / Üretimin denetlenmesi
 • İşletmeye alma
 • Ekibin eğitilmesi
 • Dokümantasyon –  İşletme kılavuzlarının hazırlanması
 • Yedek ve aşınma parçalarının yönetimi
 • Tesisi kabul etmek için resmi dairelerin ve uzmanların yapacağı kontrollere hazırlık

Müşteri odakta:

 Image