metryczka

Adres

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
Schifferstraße 80
47059 Duisburg

PO box 100955
47009 Duisburg

Tel: +49(0)203.8038-0
Faks: +49(0)203.8038-1809

E-Mail: infobox@eu.mhps.com
www: http://www.eu.mhps.com


Zarząd
Satoshi Uchida,
Dyrektor Generalny
Katsuya Shigehiro, Zastępca Dyrektora Generalnego
Rainer Kiechl, Dyrektor ds. Korporacyjnych
Shinya Oe, Dyrektor Finansowy


 


Siedziby

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
Schifferstraße 80
47059 Duisburg

Reg.-Gericht Duisburg, HRB 25819
Ust.-IDNr. DE291282180
Ust-Nr. 134/5739/1362


Prawa autorskie

© Prawa autorskie 2014 - Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

Strona internetowa została utworzona z najwyższym stopniem staranności, jednak nie możemy zagwarantować, że strona nie zawiera błędów oraz że wszystkie informacje są dokładne. Prosimy o kontakt w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas praw autorskich osób trzecich lub jakichkolwiek zapytań.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Jednakże przepisy prawa dotyczącego treści rozpowszechnianych w Internecie upoważniają do zapisywania i kopiowania materiałów zawartych na stronie do celów prywatnych. Komercyjne wykorzystanie w rozumieniu dalszej publikacji lub bezpłatne rozpowszechnianie jest możliwe po uzgodnieniu z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Zawarte informacje podlegają aktualizacji.


Odpowiedzialność

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH dokłada wszelkich starań, aby publikować na tej stronie wyłącznie kompletne i dokładne informacje, jednak spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności informacji zawartych na stronie. Strona internetowa podlega ciągłym zmianom i uzupełnieniom, aby zapewnić aktualność i kompletność informacji i oferty. Jako wydawca strony internetowej, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, łącznie z utraconymi dochodami, które można by powiązać z wykorzystaniem informacji i oferty przedstawionej na tej stronie. Powyższe dotyczy w szczególności odnośników, na które Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH nie ma wpływu, oraz za treści, za które nie ponosi odpowiedzialności.Opracowanie

SeitWerk GmbH
Sonnensteinstraße 1
82449 Uffing am Staffelsee

http://www.seitwerk.de/